Telefon Numaramız

+90 533 122 77 87
+90 216 706 85 88

CodePen - Bootstrap 4 multi-column dropdown

Hemen Ara | +90 533 122 77 87

Kalp Kapak Girişimsel İşlemleri TAVI, MİTRAL BALON VALVOTOMİ, MitraClip, TriClip

Kalp kapak girişimsel işlemleri, kalp kapak hastalıklarının tedavisinde cerrahi müdahaleye alternatif olarak geliştirilen ve daha minimal invaziv olan yöntemleri içerir. Transkateter aortik kapak implantasyonu (TAVI), aort kapağının daralmasına karşı bir çözüm sunar. Bu işlemde, genellikle kasıktan veya uyluktan bir kateterle ilerletilen biyoprotez bir kapak, daralmış aort kapağının yerine yerleştirilir. TAVI, cerrahi açık kalp ameliyatına göre daha az invaziv olup, özellikle yüksek riskli veya cerrahiye uygun olmayan hastalarda tercih edilir.

Mitraklapan stenozu veya mitral regürjitasyonu gibi mitral kapak hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir başka girişimsel yöntem, mitral balon valvotomisidir. Bu işlemde, kateter vasıtasıyla mitral kapağın yapısında bulunan daralmayı düzeltmek amacıyla genişletilebilir bir balon kullanılır. Mitral balon valvotomisi, cerrahiye göre daha az invaziv bir seçenek sunar.

MitraClip, mitral kapak hastalıklarının tedavisi için kullanılan bir başka transkateter girişimdir. Bu yöntemde, kateterle ulaşılan mitral kapağın yapısına bir klips yerleştirilir. Klips, mitral kapak yapısını değiştirerek kaçakları düzeltir ve kalbin daha etkili şekilde çalışmasına yardımcı olur. TriClip ise, MitraClip’in geliştirilmiş bir versiyonudur ve mitral kapak yetmezliği için kullanılır.

Bu girişimsel işlemler, kalp kapak hastalıklarının tedavisinde daha az invaziv ve daha hızlı iyileşme sağlayan alternatifler sunar. Ancak, her hasta farklı olduğu için tedavi seçenekleri, hastanın durumuna ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilmelidir. Bu yöntemler genellikle multidisipliner bir ekibin işbirliğini gerektirir ve hastaların durumları dikkatlice değerlendirilmelidir.

Muzaffer DEĞERTEKİN